Železářství U Rotta Dupi obchodní společnost s.r.o. Žvak spol. s r.o. Vichr Fiala - železářství a domácí potřeby Facebook

Sdružení prodejců v oboru
železářství a domácích potřeb

Společnost SOKOV, a.s. byla založena v roce 1996 a sdružuje prodejce v oborech železářství a domácích potřeb.

Od 11. dubna 2005 jsme členy Svazu obchodu ČR.

Samostatní maloobchodníci čelí náročnému konkurenčnímu prostředí, a to zejména vzhledem k rostoucí přítomnosti a tržní síle integrovaných maloobchodních řetězců. Tím, že se stanou členem skupiny, však mohou spojit zdroje a v zásadě těžit z úspor z rozsahu a ze sortimentu v míře dostatečné k tomu, aby jim dovolovalo být účinnými a efektivními soutěžiteli.

Za účelem toho, aby bylo samostatným maloobchodníkům umožněno soutěžit s integrovanými řetězci za rovných, výchozích podmínek, se jako oprávněné jeví společné nakupování a nesoutěžní závazky. Našim cílem je společné dosažení těchto podmínek, výhodných hlavně pro samostatné maloobchodní prodejce.

Železářství U Rotta   Dupi obchodní společnost s.r.o.   Žvak spol. s r.o.   Vichr   Fiala - železářství a domácí potřeby   Facebook